TheorieCheck Fahrschule Live Lernapp

Me TheoryCheck, nxënësit e autoshkollave kanë mundësinë të mësojnë për testin e tyre teorik dhe të mbajnë një përmbledhje të trajnimit të tyre.