Fahrschule Fahrfreude

Rreth projektit

Fahrfreude.de është dizajnuar ashtu që të shfaq te autoshkollat tjera, benefitet e një webfaqe të këndshme. Në momentin kur kemi hulumtuar tregun për Fahrschule.Live, kemi rënë në përfundim që shumica e autoshkollave në Gjermani nuk kanë webfaqe të mira. Në shikim më të afëert, kemi mësuar që pronarët e autoshkollave janë edhe instruktorë të vozitjes njëkohësisht, që i bënë ata të mos kenë kohë të mirren me një çështje siç është webfaqja. Por bota është duke ndryshuar. Një webfaqe e mirë do të ngrit në rangimin në Google, do të jep përshtypjen e pare të mirë që kompania është e besueshme. Për këtë arsye ne kemi vendosur të krijojmë një webfaqe që jo vetëm të jep një përshtypje të pare të mirë, por të ndihmojë në operime ditore. Ne kemi lidhur Fahrfreude.de me Fahrschule.live me qëllim që të ketë këto cilësi:

  • Disponueshmëri të kursit në kohë reale
  • Regjistrimi online
  • Kapacitet të menaxhohet nga vetë Fahrschule.live
  • Karakteristika të marketingut digjital (integrimi i plugins siç  është Pixels dhe Google Tag Managers)

Ne kemi shfrytëzuar WordPress me qëllim që të ju jipet mundësia klientëve tanë të ndryshojnë përmbajtjen sipas dëshirave të tyre, duke mos patur nevojë të na pyesin neve për ndryshimet më të vogla.

Detajet e projektit
  • Kategoritë:Websites
  • Skills:PHP, SEO, WordPress
  • Linku i projektit:http://fahrfreude.de/
  • Klienti:Fahrschule Fahrfreude GmbH